• Zwroty

ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ul.Bagnista 7, 44-251 Rybnik niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Klient  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Szczegóły opisane w Regulainie Sklepu